2.3 Konkurrenter

 

Försök ta reda på vilka de största konkurrenterna är och vilka målgrupper de vänder sig till.

 • Konkurrenterna. De som finns på marknaden och ev. framtida konkurrenter.
 • Fördelning av marknaden mellan konkurrenterna?
 • Ange de fördelar som konkurrenterna har och vad man kan lära av konkurrenterna, vad gäller deras tillverkning, distributionsvägar. marknadsföring, service, tekniklösning etc.
 • Konkurrenternas prissättning

Frågeställningar man bör få besvarade i en konkurrensanalys är frågor som;

1. Vilka är konkurrenterna ifråga?

2. Hur uppfattar kunderna konkurrenten?

3. Vilka resurser har de? (typ kompetens, tekniskt kunnande, ekonomiska möjligheter osv.)

4. Hur kan konkurrenterna förväntas reagera på "vårt" inhopp på marknaden?

 

- - - - - - - - - - - - -

Mtrl från annat håll:

Om konkurrenterna

 • Vilka är era viktigaste konkurrenter?
 • Hur skall ni konkurrera? Är det priset, produkten,  eller var/hur ni säljer den som är det unika?
 • Vilken är er position på marknaden?
 • Vilka reaktioner kan du förvänta dig av konkurrenterna när du drar igång (priskrig etc.).

- - - - - - - - - - - - -

Är ni billigast, snabbast, coolast, eller något annat som gör er speciella?

- - - - -- - - - - - -

 

- -- - - - - - - -Det här tycker  "förälsningschefen att man ska se på.

 

Michael Porter har skapat en modell som heter Porters Five.

 1. Köparnas förhandlingsstyrka
 2. Leverantörens förhandlingsstyrka
 3. Hot från nyetablerare
 4. Hot från substitutprodukter
 5. Rivalitet i branschen

LÄNK

 

Läs mer HÄR

 

Gå till hemsidan som skrivit om denna modell. Finns HÄR          

3

Wikipedia

 

- Sida som fungerar konstigt vvvvvvvvvv

 

Bra text här om Porter. Skriv om

 

--- - - - - - - - - -

Outside the box?

Följ upp detta med att läsa om blue ocean strategi.

 

Kursnavet skriver några rader om konkurrenter.

Hemsidan Kraftprov beskriver här nulägesanalysen. Alltså där man analyserar nuläget. Bland de olika analysdelarna ingår Konkurrentanalys. Gå längre ner på denna sida, så kan du läsa lite matnyttigt om vad man skall tänka på vid konkurrentanalyser. Checlistan är inte fel att beakta!

 

(Kan tas bort sedan om konkurrentanalys)

Jämförelse: Styrkor/Svagheter hos konkurrenterna

En första sammanställning av konkurrenterna kan vara följande enkla matris:

Namn på Konkurrent Produkt / Tjänst Styrkor Svaghet
       
       
       

 

Jämförelse: Olika konkurrensåtgärder bland konkurrenterna

Man kan även tänka sig att göra en matris, där man anger olika konkurrensåtgärder som förekommer. Här följer ett exempel på Pressbyråns konkurrensanalys av sina konkurrenter:

jämföresleområde:                          Konkurrent 1       Konkurrent 2       Konkurrent 3       Konkurrent 4 osv    
1. Öppet hållande        
2. Parkeringsmöjligheter        
3. Extriör (fasad, entre)        
4. Allmänt miljöintryck        
5. Ljussättning        
6. Varuplacering        
7. Inredningens skick        
8. Framkomlighet        
9. Välfyllnadsgrad        
10. Säljaktiviteter        
11. Utnyttjande av säljplatser        
12. Prisinformation        
13. Sortiment - urval        
14. Tipstjänst, lotter        
15. ATG        
16. DVD/Blue-ray        
17. Tobak - sortiment        
18. Tobak - prissättning        
19. Tidningsutbud        
20. Böcker, kort        
21. Frukt, säljande exponer        
22. Konfektyr - pris        
23. Konfektyr - sortimentmix        
24. Lösgodis        
25. Dricka        
26. Glass        
27. Personal - klädsel        
28. Personal - omtanke om kunden        

 

BENCHMARKING

Benchmarking kommer från engelskans måttstock, norm. Benchmarking innebär att lära av varandra - företag eller butiker emellan - genom att jämföra och hämta idéer kring hur verksamheten eller specifika områden kan utvecklas.

 

Positionering gentemot Konkurrenter

Läs mer om positionering, längst ner på sidan om prissättning, avsnitt 3.6.