3.6 Prissättning

  

Prissättning i praktiken: 3 K

  1. Konkurrenternas priser är förstås intressant. För att lyckas bra med din affärspaln är det viktigt att undersöka vilka konkurrentera är och vad dom erbjuder i form av service, produktutbud mm. Detta har betonats i avsnittet 2: Omvärld. Då hör det till att du även undersöker vilken prissättning konkurrenterna har på jämförbara produkter. Konsumenterna jämför givetvis olika företags produktutbud. Man kan därför inte sätta priser som avviker alltför mycket, om det inte är så att man erbjuder annan kringservice (typ gratis leverans el. liknade) Se avsnitt 3.5.
  2. Avväg ditt eget pris. Är det rimligt? Är de presumtiva konsumenterna beredda att betala detta pris. Läs om STP-processen, där det talas om targeting (välja sin målgupp) för att därefter sätta sin positionering. se denna sida. Genom att positionera sig gentemot konkurrenterna kan man, om så önskas, sätta ett högre pris.  Läs mer om detta på "the Brand-Man"-
  3. I ett företag måste man i grunden få tillbaka för de kostnader som man har i företaget. Men givetvis måste företagets gå med vinst. Har man en produkt kan då divisionsmetoden vara till hjälp. Gå till denna länk eller se nedanstående power-point hur man kalkylerar med hjälp av divisonsmetoden. (Har man fler produkter är det påläggsmetoden som kommer ifråga).

 

 

Hur mycket måste man sälja för att gå med vinst? Läs på Företagsskolan hur man räknar ut nollpunkten.

Sussane Karlssson som gjorde den första filmen i detta avsnitt har även en bra pedagogisk beskrivning på nollpunkten i denna film.

 

 

 

Läs mer om priselasticitet på samma hemsida.

 

Porters U-kurva. Se mer här. Kursnavet.

 

 

Material hämtat från Irene Rydell: