2.2 Kunder

Har du tänkt igenom noga vilka kunder som är din målgrupp. Att säga att man riktar sig till "alla" konsumenter är sällan rätt kundgrupp! Detta är ju en viktig del då då upprättar din affärside och anger vilka kunder som din affärside är riktad mot. Definierar du en särskild målgrupp så blir det också lättare att marknadsföra sin produkt. Är målgruppen hästägare så kan en facktidning till hästintresserade vara det forum som du annonserar i.

Säg alltså inte att du vänder dig till alla människor. Det är dålig hushållning av dina resurser.

Konsumenter är olika. Men i grunden kan man skilja ut konsumenter efter vissa faktorer. Här följer en indelning med fyra indelningar av konsumenter:

1. Geografiska faktorer

2. Livsstilsfaktorer                 Läs mer om livsstilar i avsnitt: 2.2.1.

3. Demografiska faktorer och

4. Psykografiska faktorer

 

Ser man exempelvis på geografiska faktorer (1) så kan exempelvis matvanorna skilja sig åt beroende på var i landet man bor. Det kan skilja mellan stadsbor och landsbygdsbor eller om man bor i norr eller söder i landet. Exempelvis är det bryggkaffe som gäller i södra Sverige, medan kokkaffe är det som gäller från Dalälven och norröver. På samma sätt skiljer det sig mellan länder. Då det gäller dammsugare vill gärna engelsmännen ha en dammsugare av modell högkant, medan vi svenskar gärna vill ha en golvmodell.

Vad gäller Livsstilsfaktorer (2) så spelar grupptillhörighet stor roll i människors liv. Det kan handla om klädval, bilval etc. Särskilt vad gäller ungdomar så är gruppåverkan extra effektiv. Men livstilsfaktorer har förstås betydelse oavsett, ålder, inkomst, kön mm. (Som sagt, läs mer om indelning av olika livsstilar i avsnitt 2.2.1 )

De demografiska faktorerna (3) som vår ekonomi, ålder, livsfas, civilstånd påverkar människors köpbeteende. Exempelvis köper barnfamiljer med småbarn mer bilderböcker än en familj med barn i skolåldern. Se Statistiska Centralbyrån (SCB). Diverse artiklar här.  Befolningsstatistik hos SCB här. ( Man kan göra markandundersökning med hjälp av ett enkät-program som SurveyMonkey erbjuder. Här har företaget skrivit några rader om bl.a demografisk faktor.)

 

Slutligen psykografiska faktorer (4) som som benämningen anger har med psukologi att göra. Människor styrs av sina behov, medvetna eller omedvetna behov, och hur det än är så är vi i behov av trygghet, uppskattning och att vara delaktiga i en gemenskap. Sådana psykologiska faktorer utnyttjas förstås i reklamen. exempelvis har Mercedes i en kampanj påtalat för presumtiva köpare av mercedes att "Du är vad du kör". Med andra ord skall man uppfatta sig själv som en framgångsrik peson om man kör en Mercedes Benz. Nu visade det sig att reklambyrån som gjorde denna reklamkampanj var ute på hal is. Då mercedes-ägaren i första hand värdesätter kvaliteten, perfektionen och den personliga Mercedeskänslan etc. Så med andra ord använder man sig av psykologiska argument så bör dessa vara väl underbyggda. I annat fall kan det gå snett.

 

Givetvis förhåller det sig så att det är inte enbart en av ovanstående faktorer som här är gällande, utan för det mesta är det flera av faktorerna som gör att en konsument väljer att handla ett företags produkt.

Under detta avsnitt skall du försöka fokusera på din speciella målgrupp för just din produkt eller tjänst. Att hitta kunden är inte alltid så lätt. Men läs gärna mer om bl.a. STP-processen så kan det vara till god hjälp. Läs mer på denna sida.

Segmentering gör man annars bl.a utifrån de faktorer som har redovisats ovan (1-4).

 

En bra målgruppsanalys hittar du här.