1. Företagside

 

När Alice i Underlandet träffade Cheshirekatten utspann sig följande dialog:

- “Vill du vara snäll och tala om för mig vilken väg jag ska ta härifrån?
- “Det beror på vart du vill komma” svarade katten.
- “Det spelar inte så stor roll…”, sa Alice.
-”Då spelar det heller ingen roll vilken väg du tar”, sa katten.

 

Med andra ord är det förstås bra vart man har tänkt ägna sin resa då man driver ett företag.I annat fall vet man inte var resan slutar.

Summa summarum. Det är helt enkelt viktigt att ha tydliga mål. Hur ska man annars kunna sträva efter dem?

Här följer en översiktlig beskrivning på mål på olika nivåer utifrån en företagside:

Det kan verka flummigt att sträcka sig så långt som att tala om visionen för företaget. Men med en sådan beskrivning anger man en högre och övergripande målsättning varför man är verksam inom affärsområdet. Se vad Apple och Google har angett för visioner i avsnitt 1.2.

Modelltänkande är ett viktig steg i förståelsen av utformandet av en verklig affärsplan. Man kan även se vision, affärside, mål och affärspaln som en hierarkisk modell, där affärsplanen är basen i denna pyramidiala uppbyggnad:

Det gemensamma är att dessa begrepp förmedlar samma budskap. Det är enbart detaljeringsnivån som är olika.

-       Visionen legitimerar verksamhetens roll i samhället

-       Affärsidén konkretiserar visionen och stakar ut verksamhetens yttre gräns.

-       De övergripande målen beskriver vad affärsidén ska ge för ekonomiskt och marknadsmässigt resultat på längre sikt.

-       Affärsplanen, slutligen, skall i detalj visa hur målen ska nås.

 

Samla ideer inom visst område. Tips här:

A.Pintrest

I ett första skedet kan det vara bra att du tar hjälp av Pintrest, då du börjar arbeta med din affärside. Hittar du ett intresseområde så är det bra att samla lite material med hjälp av denna post-it liknande hemsida ( inklusive ett tillägg till webläsaren). Gå till www.pintrest.com !

<a href="//www.pinterest.com/pin/create/button/?url=http%3A%2F%2Fwww.affarsplan.webnode.se&media=http%3A%2F%2Ffarm8.staticflickr.com%2F7027%2F6851755809_df5b2051c9_z.jpg&description=Next%20stop%3A%20Pinterest" data-pin-do="buttonPin" data-pin-config="beside"><img src="//assets.pinterest.com/images/pidgets/pin_it_button.png" /></a>

Men läser gärna mina rader nedan först.

Pinterest logo

Pinterest har en intressant hemsida där du som Internetanvändare kan ladda upp och organisera bilder på digitala anslagstavlor, s.k. pinboards. Genom att ladda hem ett tillägg till webbläsaren kan du direkt spara och dela bilder som du hittar på olika platser på Internet. Pintrest är ett utmärkt verktyg, då du kanske har en affärsidé inom ett specifikt område, så kan du med fördel spara upp bilder på pintrest pinboard. De kan gälla bilder på konkurrenters produkter som du vill få samlade på ett strukturerat sätt. Istället för post-it lappar eller egna anteckningar så kan pintrest vara ett bra sätt att få struktur på insamlandet och utifrån det kan du arbeta fram en unik affärsidé. I arbetet med affärsplanen så är det viktigt att du arbetar strukturerat för att du skall bli en vinnare. 

 

B. Spezify

Ett annat tips är att kolla preumtiva produkter på hemsidan Spezify.com. Jag skrev Iphone wallet ovh fick många intressanta. Läs annars r. bildförslag.Naturligtvis kan du söka på vanligt vis via sökmotorer som Google.

På hemsidan moreinspiration.com kan du hämta lite inspiration. Denna sida låter dig upptäcka innovativa produkter från alla möjliga hemdor runt om i världen. Kolla denna sida här. Kanske kan hemsidan få dig att tänka till.

 

C.Program för att arbeta med mindmapping

Ett mycket bra mindmap-program som du gratis kan ladda hem till din dator är VUE.

Orden står för Visual Understanding Environment och är utarbetat av Tufts University i USA. Programmet finns såväl för PC som för Mac (och Linux). Ladda hem programmet här.

Känner du inte för att ladda hem Vue, så kan du mindmapp direkt på olika hemsidor. Ett sådant exempel är bubble.us.

Kolla www.bubbl.us. (Har själv inte arbetat med detta program, men det funkar säkert.) Här är en intruktionsfilm (på engelska visserligen):

D. CorboardMe

Vill du arbeta med ideer med hjälp av post-It så kan Corkboard me. Här en intruktionsfilm först.

 

E. Google Chrome

Har du Google Chrome så finns det några gratis mindmap program att ladda hem.