2. utforska Omvärlden  

omvarldsbevakning.jpg

Under flikerna till vänster kan du trycka fram mer information om omvärldsfaktorer. Men du kan börja med att få lite kortinfo på följande hemsida.

Här finns bl.a. denna powerpoint:

 

Exempel på allmänna källor för omvärldsanalys:

 • Branschorganisationer. Dessa ge information och statisitik om branschen (, ex.vis DLF).
 • Tidningsstatistik AB och Institutet för Reklam- och Mediestatistik
 • Orvesto. Undersökningar som detta företag gör av konsumenter, näringsliv, ungdomar mm. Se länk.
 • Affärsdata AB. Länk här.
 • Databaser som: Retriever, Mediearkivet och Bibliotekstjänst ArtikelSök. (Se på skolans hemsida. Där finns  länkar ).
 • information i tryckt och digital form om företag i olika bransxher, ex: Kompass, Eniro, Stortele
 • Årsredovisningar kan få via Finansportalen.
 • Tidningar och tidskrifter. Se skolans bibliotek
 • Statistiska Centralbyrån.Här finns mycket statistik att hämta om det mesta.
 • Konsumentverket. Info om konkurrens på marknaden plus lite av varje
 • Konkurrensverket. Övervakar marknaden och konkurrenslagstiftningen. 
 • Kommerskollegium. utrikeshandel och handelspolitik.
 •