2.2.1. Olika Livsstilar

Mosaic Livsstilstyper

Länk på Experian.se

 

Företaget Experian har gjort en livsstilskartläggning. Här är livsstilar som du kan fundera över, inte minst då du skall välja målgrupp för din affärsidé. Här följer den kartläggning som företaget har gjort. Observera benämningarna på de olika stilarna talar om bostadssituation samt ger en vink om intresseområden. Ta bl.a. del av de olika gruppernas medievanor: