1.2 Vision

Martin Luther King är förevigad i historien med sitt berömda tal som kallas "I have a dream". I talet förklarade han sin vision av framtiden, där vita och svarta levde som jämlikar. En vision som har etsat sig in och som bidragit till ett betydligt bättre USA än var det var 1965 då talet hölls. Här några berömdra rader i Martin Luther Kings visionära tal:

"Jag har en dröm, att nationen en vacker dag skall resa sig och göra den verkliga innebörden av sin troslära till verklighet: "Vi anser att dessa sanningar är självklara, att alla människor skapats som likar." /…/ Jag har en dröm, att mina fyra små barn en dag skall leva i en nation där de inte blir dömda efter sin hudfärg, utan för hur de verkligen är."

Kanske är det så att man kan sakna högre visioner i politiken. Visioner som höjer nivån till ett högre plan.

 

Även företag bör arbeta med visioner. Visioner talar ju om åt viken riktning som organisationen är på väg. Ja, helt enkelt dess ledstjärna och åt vilket håll organisationens medlemmar ska sträva mot.

Den bortgångne karismatiske företagsledaren för Apple Steve Jobs formulerade redan 1980 en vision för Apple:

"To make a contribution to the world by making tools for the mind that advance humankind."

Det är kanske då inte så förvånande att företaget har kunskapens äpple som sin symbol.

 

På samma sätt har Google en slagkraftig vision. Den lyder:

"To organize the world’s information and make it universally accessible and useful."

Google är som bekant inte bara en sökmotor, utan därtill finns tillgång till ett digitalt jätte-bibliotek i form av Google Books och Gogle Scholar. Liksom en uppsjö av programvaror, som Google Earth, Google translate till Google Drive. Programvaror som i hög grad underlättar informationssökandet såväl professionellt som privat.

 

IKEA:s vision kanske inte riktigt når de höjder som Apple och Google har gett uttryck för, men den visar ändå en vision som företaget vill att fler skall få del av.  Så här lyser IKEA:s  vision:

"Vår vision är att bidra till en bättre vardag för de många människorna."

 

Det är bra om man kan få in samhällsansvar i sin vision. Dit hör förstås en ekonomisk värld (ekonomi= hushålla med knappa resurser), där ekologi är viktigt.

CSR kan vara något att beakta (Corporate Social Responsibility). CSR är ett frivilligt koncept där företag integrerar sociala och miljömässiga hänsyn i affärer och i samspel med sina intressenter för att bidra till långsiktig hållbar utveckling. Läs om CSR här, eller kortinfo på wikipedia.

Vi har valt att hålla oss till affärside, vision och mål, men man kan fylla på ytterligare, ex.vis med Mission. Läs här om du känner för det.

 

ÖVERKURSMATERIAL (på engelska)

<iframe src="https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/2910845" width="427" height="356" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:1px solid #CCC;border-width:1px 1px 0;margin-bottom:5px" allowfullscreen> </iframe> <div style="margin-bottom:5px"> <strong> <a href="https://www.slideshare.net/openinnovation/visions-missions-of-fortune-global-100" title="Visions &amp; Missions of Fortune Global 100" target="_blank">Visions &amp; Missions of Fortune Global 100</a> </strong> from <strong><a href="https://www.slideshare.net/openinnovation" target="_blank">Alar Kolk</a></strong> </div>