4.2.3 Sponsring

Med hjälp av kan man delfinansiera sin verksamhet. Framförallt är sponsring förekommande inom kulturlivet. Sponsring skall ses som ett ömsesidigt utbyte, annars är det mer att se som ett bidrag till verksamheten som utomstående bidrar med. Vid sponsring vill finansiärerna bli tydligt exponerade i samband med prodjektet. Som exempel på lokalt sponsringsprojekt kan nämnas musikprojketet SolidSound, en musikfestival som ägde rum sommaren 2013. (Se sponsorerna längre ner på musikfestivalens hemsida). Så här tycker Uddevalla kommun om festivalprodjektet.