3.8 Påverkan

MARKNADSFÖRING

Fördelning av reklamkostnader på olika medier

Läs mer på IRM

Mallar att använda i marknadsföringen

Bra mallar kan du exempelvis hämta hos Microsoft:

LÄNK

 

Men annars så har Microsoft Publisher färdiga mallar i själva programmet. Om du använder Publisher så har du en hel del mallar som du kan använda.

Det är inte bara Microsoft som erbjuder färdiga mallar, eller templates som det heter på engeska. Tryck på bilden ned på Xerox logga så kan du hämta ytterligare mallar.    (Tryck på loggan!)

 

Tryck på bilderna så dyker fler mallar upp! Det är bara att välja:

 

Photoshop mallar mm.

 

Mer om gratis mallar här.

 

Planeringssteg för reklamkampanj

1. Bestämma MÅLET           ( Vad vill vi uppnå? )

   a. Kunskapsmål  (ex.kampanjens målgrupp ska veta att företaget har lanserat en ny produkt)

   b. Attitydmål        (ex. kunderna ska tänka på miljö när de hör företagets namn)  

   c. Handlingsmål  (ex. inom tre veckor efter kampanjen ska företaget ha sålt 300 kastruller)

2. Välja MÅLGRUPP             ( Vem vill vi nå? )
3. Utforma BUDSKAPET       ( Vad vill vi säga? )
4. Välja MEDIER                    ( Hur når vi målgruppen ? )

 

 

 

Om du vill vara säker på att du kombinerar rätt färger på dina broschyrer etc. Läs då på under avsnittet 3.5.3 .Produktutformning/Färgval

 


Föreläsning om marknadsföring hämtat från slideshare: