3.5 Produktutformning

 

(Inte bara om själva produktens utseende här, utan även produktens benämning.)

Man brukar tala om de fyra P:na i beskrivning av företagets marknadsmix. Det gäller då själva Produkten (p), men till mixen hör även Pris (p), Plats (p) och Påverkan (p). (Ibland lägger man även till personalen som en ytterligare p-mix.) I vår rubriksättning har vi valt att lägga pris, plats etc under egna avsnitt i denna hemsida för Affärsplanen. Med andra ord; allt hänger förstås ihop och det gäller för dig att få ihop den mix som gäller för din företagside.

En bra utgångspunkt i detta sammanhang kan vara att se närmare på produkten som en kärnprodukt och vad man i övrigt kan "hänga på". Det man kan lägga till är då kringprodukt och det som benämns metaprodukt.

 

Här en intressant länk från ide till produkt.

 

SKAPA DIN PROTOTYPE

 

Länk till Shapeway 3D Printing.