3.3 Personliga egenskaper

På detta avsnitt får du tänka till skriva ner de positiva egenskaper du har för att driva din affärside framåt. Här skall du inte vara blyg, men du skall heller inte överdriva. Säkert har du kunskaper och intresseområden som du kan framhålla. är du uppdaterad inom ett intresseområde, där du följer området på Internet och i media, tidningar osv, så skriv ner detta.

Hur ska man bli framgångsrik företagare? Ja, det är inte lätt att säga hur. Men här skriver Veckans Affärer en artikel om hur man ska nå framgång. Kan det stämma?

 

Enkel test om du kan se dig som entreprenör:

Här kan du kolla om du är en entrepriörinell personlighet. Svara ärligt på frågorna nedan. Då du är klar räknar du samman dina poäng, så får du besked (står här längst ned). Lycka till med testet!

1. Jag blir intresserad av goda idéer, även om de är osäkra

Ja Kanske Nej

 

2. När jag vill naågot, ställer jag upp klara mål för att uppnå det jag önskar

Ja Kanske Nej

 

3. Då jag stöter på problem, finner jag nog på lösningar

Ja Kanske Nej

 

4. När jag är intresserad av något behöver jag mindre sömn

Ja Kanske Nej

 

5. Jag tänker ofta på hur man kunde göra saker annorlunda

Ja Kanske Nej

 

6. Jag har en benägenhet att kämpa mot auktoriteter

Ja Kanske Nej

 

7. Jag njuter ofta av ensamma stunder

Ja Kanske Nej

 

8. Jag har nya annorlunda idéer

Ja Kanske Nej

 

9. Jag har en stark vilja att lyckas

Ja Kanske Nej

 

10. Det är inte svårt för mig att hålla mina nyårslöften

Ja Kanske Nej

 

11. Jag studerar obekanta teman för att lära något nytt

Ja Kanske Nej

 

12. Jag njuter av ordning och reda

Ja Kanske Nej

 

13. Jag kan fungera intuitivt

Ja Kanske Nej

 

14. Jag är självsäker

Ja Kanske Nej

 

15. Jag är positiv till min natur

Ja Kanske Nej

 

16. Jag är uthållig till min natur

Ja Kanske Nej

 

17. Jag har anpassningsförmåga

Ja Kanske Nej

 

18. Jag är nyfiken

Ja Kanske Nej

 

19. Mina vänner anser att jag är envis

Ja Kanske Nej

 

20. Problem är utmaningar för mig

Ja Kanske Nej

 

21. Jag klarar lätt av känslomässiga bakslag

Ja Kanske Nej

 

22. Jag granskar grundligt mina misstag och tar lärdom

Ja Kanske Nej

 

23. Jag vågar ta risker

Ja Kanske Nej

 

24. I allmänhet gör jag saker och ting på mitt eget sätt

Ja Kanske Nej

 

25. Jag är redo att göra uppoffringar, om det är möjligt
att nå framgång i framtiden

Ja Kanske Nej

 

 

 

Räkna Ja, Kanske och Nej –svaren:

- för varje Ja får Du 3 poäng,

- för Kanske 2 poäng och

- för Nej 0 poäng.

Räkna ihop poängen och se på resultaten nedan.

60-75 poäng: Det bor en företagare i Dig. Gör upp en affärsplan och tag kontakt med närmaste nyföretagscentral .

48-59 poäng: Det finns företagarämne i Dig, men Du behöver kanske en handräckning. Fundera på om Du behöver mera utbildning eller arbetserfarenhet innan Du börjar som företagare eller lönar det sig att ta en anställd. Tag kontakt med närmaste nyföretagscentral.

37-47 poäng: Tänk noggrant över om Du vill bli ensam företagare. Skulle det löna sig att söka en kompanjon. Tillsammans med kompanjonen skulle företagandet kanske lyckas bättre. Tag kontakt med närmaste nyföretagscentral.

under 37 poäng: Troligen trivs Du bättre som anställd än som företagare. Företagande är kanske inte rätt alternativ för Dig.

 

 

Vill du läsa mer om vad som krävs för att nå framgång som företagare. Läs mer här!