Välkommen till Affärsplanen

(Se länk här. Kan det vara något?)

Välkommen till hemsidan om Affärsplanen. Syftet med den här sidan är att du som ung entreprenör ska få tips och vägledning i att göra en bra och användbar Affärsplan.

Affärsplanen syfte är ju att vara en strukturerad skrivning utifrån din affärside.

Planen är ett sätt att beskriva hur du skall nå företagets verksamhetsmål och hur affärsiden skall börja rulla framåt och uppåt. Ja, helt enkelt hur du i praktiken skall genomföra din affärside. Affärsiden är förstås den viktiga grunden i affärsplanen, men här kommer till grundläggande mål och visioner, liksom marknadsplan och lönsamhetsanalys. 

Affärsplanen är primärt ditt eget dokument där du analyserar olika förutsättningar för att landsätta din ide. Men det är även ett dokument som andra intressenter och finansiärer har stort intresse av. Slutligen kan du även se affärsplanen som ett underlag för uppföljning.

Hur omfattande affärsplanen ska vara bestämmer du själv. Är det frågan om en affärsplan för en verksamhet som du tämker hålla på med lite vid sidan om utan några större kapitalbehov, så behöver förstås planen inte vara så omfattande. Men är affärsplanen tänkt att vara av det mer  avvancerade slaget, då bör också affärspalnen vara mer omfattande. Syftet är kanske att du har tänkt leva på din affärsidé. Du behöver kanske låna pengar externt och det kan vara frågan om att anställa personal då behöver affärsplanen vara väl genomarbetad. 

Fundera ordentligt på vem som planen är tänkt att rikta sig mot. Skriver du den till dig själv, till dig och din kompanjon eller är planen tänkt att läsas av bankpersonal eller annan finansiär?

I skolsammanhang kan det vara lämpligt att affärsplanens ska  inriktas på att teoretiskt genomföras i praktiken under läsåret efter innevarande läsår. Vi utgår alltså från att alla aktiviteter som skall genomföras (som marknads- föringskampanjer etc) sker under följande läsår under perioden september till juni året efter.

"Affärsplanen tvingade mig att tänka efter" säger Louise Brude på hotellbokningssajten Destly. Ta gärna fasta på det. Affärsplanen är ett bra instrument för att lyckas i affärer. Läs mer här.

Affärsplanens indelning

För att få en naturlig struktur på Affärsplanen har vi delat in den i fem olika steg (som återges under varje flik på hemsidan). Dessa är;

- 1. Företagside

- 2. Utforskningen av företagets omvärld

- 3. Skapa konkurrensförmåga

- 4. Ekonomisk planering samt

- 5. Håller affärsiden

 

( Ordlista från Ventura Cup.)

På denna sida finns en översiktlig guide till affärsplanen. Observera att i artikels slut finns hänvisning till fler länkar.

Annat material från Företagarskolan. Kolla upp detta!

Sammanställning av momenten i företagsskolan.

 

 

Länkar

Taggar

Listan över taggar är tom.

Nyheter

Beställ tekniska nyhetsbrev

08.12.2013 18:25
Tidningen och nyhetssiten Ny Teklnik har en tjänst där du kan få nyhetsbrev om nya tekniska...

Pintrest

08.12.2013 10:48
Pintrest rekommenderas. Skaffa dig ett konto på Pintrest. Här kan du samla bildideer på olika...

Kickstarter

08.12.2013 10:32
Kickstarter är en intressant sida. Här söker olika innovatörer medel för att utveckla sina...

Meddela besökare

20.10.2013 20:43
Berätta för dina kunder om nyheter och evenemang på din webbsida så ofta som möjligt. Du behöver...

Webbsidan har lanserats

20.10.2013 20:42
Vår nya webbsida lanserades idag. Berätta för dina besökare varför du har börjat med en ny...