Kickstarter

08.12.2013 10:32

Kickstarter är en intressant sida.

Här söker olika innovatörer medel för att utveckla sina produktideer. Grundiden finns, men innovatörerna behöver kapital för att genomföra sin affärside. Folk i allmänhet kan då satsa små eller stora belopp i ett prodjekt. Man kan bli delägare eller så är det så att man bara bidrar för att hjälpa en annan människa. Intressant sida att ha med i sin favoriter.