3.7 Plats; distr.kanaler

Frågan är om inte framtiden redan är här då det gäller att distrubera varor enkelt och billigt till kunderna. Kanske inget för dig, men företaget Amazon har allvarliga planer (?) på att genomföra denna futuristiska distribution.


 

P-G-D-K

När man ser till distribution, alltså fördelning av varor, till den slutliga konsumenten så brukar man tala om olika led. Från Producent - Grossist - Detaljist -
till Konsument. I vissa fal kan man hoppa över led och producent kan sälja direkt till konsument. Detaljist som anges här är samma sak som butik eller liknande. Idag är detalistledet ibland utkonkurrerat av internetbutiker, som exempelvis inom bokhandeln, där internetbutiken Adlibris vad gäller försäljning av böcker. Läs mer om de olika leden i följande artikel.