3.10.2 Marknadsplan

En marknadsplan är en guid för företagets framtid. En marknadsplan handlar om att marknadsföringen skall vara så effektivt som möjligt. Här finns i grunden en kopling mellan företagets affärsidé, vision och marknadsföringsmålen. Läs denna intrtessanta beskrivning av marknadsplanen på Kraftprovs hemsida. En marknadsplan bör innehålla:

( Med analys menas här främst nulägesanalys.)

 

Checklista Marknadsplan :

Hur ser den potentiella marknaden ut och vilken del av marknaden genererar mest lönsamhet?

  • Målgrupp?
  • Erbjudande? (Till vilken nytta? Vilket problem löser det? Och Vilket behov?)
  • Argument? (Varför skall målgruppen/kunden just välja mitt företag? Vad är unikt med mitt erbjudande? Varför beställa just nu?)
  • Aktivitet ( Använda upparbetade nätverk? Annonsering? Telefonförsäljning? Kundträff? Kundbesök? Broschyrmaterial? Utskick? Seminarier? Mässor? Hemsidor? Annan?)
  • Partner i marknadsföringen (Leverantörer? Förening? Organisationer? Kompletterande partner? Myndighet? Kommun? Fack? Annan?)
  • Tidsplan (Sekventiell planering: i vilken ordning? När? Hur? Av vem?) Planera marknadsföringen som en process över tiden där alla åtgärder hänger ihop och stödjer varandra! Använd aktivitetsblankett.
  • Budget? Vad blir stegen för de olika stegen i marknadsplanen? Hur fördelas kostnaden mellan aktörerna (om partner finns).

// Källa: Tommy Jansson, Ingenjörssamfundet. Se länk)

 

 

Material från egen hemsida

Exempel på kortfattad marknadsplan (anknyter till mitt material)

 

Blankett. Steg för steg för en marknadsplan.

Bra marknadsplan

Marknadsplan för Sattelit

Se material från Kanalskolan

 

Marknadsplan från Ventura

Powerpoint från Tyresö

 

Kursnavet

Exempel på (avancerad) marknadsplan.

 

Exempel från Högskolan Väst